Friday, October 23, 2009

Study.

TEORI PERKEMBANGAN EMOSI-FIZIKAL (ERIK ERIKSON)


Erikson terkenal dengan teori psikososial yang mana manusia akan mengalami lapan peringkat perkembangan yang berlaku berterusan sepanjang kehidupannya. Pada setiap peringkat ia akan menimbulkan tingkahlaku positif dan negatif yang membawa kepada masalah penyelesaian psikologikal kerana konflik emosi. Seseorang individu itu akan cuba memenuhi kepuasan di samping menghadapi risiko kegagalan. Misalnya, pada peringkat kanak-kanak, perkembangan lebih menjurus kepada perkembangan identiti dan memelihara kestabilan jati diri.


Peringkat-peringkat perkembangan emosi-fizikal manusia:

  1. Kepercayaan Vs ketidakpercayaan (0-1.5tahun)
Dalam peringkat ini, bayi akan membina kepercayaan terhadap persekitarannya. Ini bermaksud kepercayaan bayi dibina melalui keperluannya yang perlu dipenuhi. Jika keperluannya seperti kasih sayang atau pelukan ibunya tidak diperolehi, maka ini akan membina ketidakpercayaan atau ketidakstabilan emosi dan seterusnya membentuk tingkahlaku yang negatifpada masa hadapan.2. Autonomi Vs Malu/Ragu2 (1.5-3tahun)
Perkembangan manusia masih lagi berlangsung pada peringkat ini. Namun demikian, ia berbeza keperluan. Pada peringkat ini, perkembangan kanak-kanak berfokuskan kepada keinginan untuk berkuasa. Kanak-kanka cenderung untuk membuat sesuatu dengan daya usaha sendiri atau lebih gemar berdikari tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Jika kanak-kanak berupaya menguasai persekitaran, maka mereka dapat membina emosi yang positif. Mereka mungkin akan lebih berkeyakinan apabila berada dikhalayak. Sebaliknya, jika tidak ia akan menyebabkan kanak-kanak tersebut akan merasa malu dan ragu-ragu.


3. Inisiatif Vs Serba salah (3-6tahun)
Pada peringkat ini kanak-kanak sudah bersekolah dan lebih banyak terdedah dengan persekitarannya. Maka pergaulan sosialnya lebih meluas dan akan membina pengalaman yang lebih terbuka. Kanak-kanak pada peringkat ini lebih mudah mempelajari sesuatu yang baru kerana mindanya masih lagi suci dan segar. Pergerakan motornya juga aktif pada waktu ini yang akan menyebabkan mereka bergerak dengan cepat. Di samping itu, mereka begitu peka dengan konsep betul atau salah.


contd................

No comments:

Post a Comment