Thursday, October 22, 2009

Study lagi...

TEORI TUGAS-TUGAS PERKEMBANGAN ROBERT HAVIGHURST.


Robert Havighurst merupakan ahli psikologi Amerika Syarikat yang banyak mengemukakan teori tugas-tugas perkembangan manusia dengan berlandaskan faktor sosiobudaya dalam mempengaruhi perkembangan jasmani. Beliau merujuk perkembangan tugas-tugas ini seperti berjalan, berlari dan melompat mengikut peringkat-peringkat tertentu.

Pada setiap peringkat perkembangan manusia ada tugas-tugas khas yang perlu dicapai. Keupayaan menyempurnakan tugas-tugas tersebut dengan jayanya membawa kepada kebahagiaan. Sebaliknya jika kegagalan yang ditemui, maka individu tersebut akan mengalami masalah menyelesaikan masalah dan akan mengalami kekecewaan.

Havighurst juga menyatakan bahawa perkembangan personaliti seseorang individu itu banyak dipengaruhi oleh faktor nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

No comments:

Post a Comment