Saturday, October 24, 2009Luasnya ilmu Allah swt tidak terhingga....Subhanallah.


Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)". (al-Kahfi:ayat 109)

No comments:

Post a Comment